arrow-backarrow-downarrowcornerdownloadfacebook-sharefacebookgoogle+google-sharegridlinkedin-sharelinkedinpinterestsharetwitter-sharetwitteryoutube

צלחות

 

הצלחות החד פעמיות המתכלות וההפיכות לקומפוסט, אז כי מיוצרות מחומרי גלם ממקור צמחי, לאחר השימוש בהם יש לזרוק בחלק האורגני יחד עם פסולת המזון, על מנת לייעל את ניהול הפסולת, להפחית את ההשפעה הסביבתית ולתרום לפיתוח של מערכות מוסריות עם יתרונות משמעותיים לאורך כל מחזור הייצור, הצריכה והסילוק.

פלסטיק ביו זה גם הפחתה בעלויות ניהול הפסולת מאז כי העברת החומר האורגני לקומפוסטציה, במיוחד כאשר הוא אינו מזוהם בפלסטיק מסורתי, בדרך כלל יש לה עלות נמוכה יותר מאשר עלות הפסולת הלא ממונה הנזרקת במזבלות.


צלחות מ-  ®MATER-BI

 

הצלחות העשויות מ- ®Mater-Bi הו אידיאליות ופונקציונליות לניהול כל סוג של מזון, חם וקר, אז כי הן עמידות בחום עד 80 מעלות צלזיוס ומתאימות לצריכה של מזון גם נוזלי ושמנוני בהודות למחסום המאפיין של הפלסטיק ביו.

 ככל הנראה דומות לפלסטיק מסורתי, אך אז כי הן עשויות מ- ®Mater-Bi , הן מתכלות והפיכות לקומפוסט לפי התקן EN13432  ומתאימות למגע עם מזון.


צלחות קרטון

 

עשויות מקרטון תאית טהורה בתולה, פונקציונליות ואידיאליות לצריכה של ארוחות חטיפות, גם במקרה של מזון שומני.

מתאימות למגע עם מזון למזון חם וקר, הן מתכלות והפיכות לקומפוסט לפי התקן EN13432.


שתף ב-

Top