arrow-backarrow-downarrowcornerdownloadfacebook-sharefacebookgoogle+google-sharegridlinkedin-sharelinkedinpinterestsharetwitter-sharetwitteryoutube

שקיות קניות

יישום חשוב של ®Mater-Bi הן שקיות הקנייה (shopper, shopping bag).

שקיות ומעטפות עשויות מ- ®Mater-Bi הן אלטרנטיבה מצוינת לשקיות פלסטיק "מסורתי" אז כי הן מתכלות והפיכות לקומפוסט מוסמכות, ולכן ניתנות לשימוש חוזר לאיסוף הנפרד של הפסולת האורגנית (רטובה).

באיטליה, החל מינואר 2011, החל לפעול שינוי לחוק האוצר של שנת 2007 האוסר את השיווק של שקיות קניות מפלסטיק מסורתי חד פעמיות (חוק האוצר 2007).

הפרסום בעיתון הרשמי לחוק מס' 116 של 11 אוגוסט 2014 הפעיל לבסוף, החל מ- 20 אוגוסט 2014, את סנקציות השיווק והשימוש בשקיות קניות חד פעמיות מפלסטיק בלתי מתכלה ולא הפיך לקומפוסט.

הסנקציה המנהלית הקבועה לפי החוק לעבריינים מתחילה ב- 2,500 יורו ומגיעה עד 25,000 יורו, בהתאם לחומרה של העבירה.

חוק מסוג זה, עולה בקנה אחד עם החקיקה של האיחוד האירופי, ונותן מענה למודעות הגוברת של הנזקים הסביבתיים הנגרמים בעיקר מגבי שקיות הפלסטיק הנטושות בסביבה.


שתף ב-

Top