arrow-backarrow-downarrowcornerdownloadfacebook-sharefacebookgoogle+google-sharegridlinkedin-sharelinkedinpinterestsharetwitter-sharetwitteryoutube

שרות מזון

החלפת הפלסטיק המסורתי עם הפלסטיק ביו בתחומים השונים של שרות הקייטרינג הקולקטיבי מרשה להפשטה גבוהה בניהול הפסולת והאופטימיזציה של האיסוף הנפרד.

כל המוצרים מתאימים למגע עם מזון ומוסמכים להפיכה לקומפוסט לפי התקן EN 13432.

ההצעה של Bio4Expo כוללת מגוון מלא למוצרים חד-פעמיים הכוללים:

אז יהיה אפשרי לצרכן לזרוק לפח איסוף הפסולת הרטובה גם פסולת המזון וגם כלי השולחן המתכלים וההפיכים לקומפוסט שיופנו ביחד לקומפוסטציה  איפה מיקרואורגניזמים יהפכו אותם באופן טבעי למים, CO2 וביומסה.

הקומפוסט שיושג ישומש לדשן את האדמה עליה יגדלו צמחים אחרים שמהם יקבלו בחזרה חומרי גלם חדשים.

מחזור מוסרי, מן הטבע לטבע, אשר להשלמתו צריך לפחות שימוש במשאבים לא מתחדשים, פחות אנרגיה ופליטת גזי חממה נמוכה.


שתף ב-

Top