arrow-backarrow-downarrowcornerdownloadfacebook-sharefacebookgoogle+google-sharegridlinkedin-sharelinkedinpinterestsharetwitter-sharetwitteryoutube

חסות AssoBioPlastiche

האגודה האיטלקיה של הפלסטיק ביו ושל החומרים המתכלים ההפיכים לקומפוסט (Assobioplastiche) נוסדה בשנת 2011 ברצונם של המייצרים, המעבדים והמשתמשים בפלסטיק ביו להיות מיוצגים באיטליה ובחו"ל בפני המוסדות ובעלי עניין בפיתוח של מגזר זה .

עם משרד רשום ומרכז פעילות בעיר רומא, מטרתה היא לקדם את השימוש והופעת  הפלסטיק ביו באיטליה, וגם להגן על תחום התעשייה נגד פרקטיקות בלתי הוגנת ותחרות בלתי הוגנת.

האגודה נועדה לעזור:

  • יישום מסגרת חקיקה לעידוד הייצור וההפצה של חומרים עם השפעה סביבתית נמוכה והשימוש הנכון שלהם;
  • היישום הנכון של תקנים ואישורים הנוגעים לזיהוי של המוצרים המתכלים וההפיכים לקומפוסט
  • קידום של תוויות מתכלות והפיכות לקומפוסט לפי התקן EN 13432 לתמיכת ההבנה של ההצעה המסחרית והמידע הנכון לצרכנים.
  • פיתוח של אפשרויות מחזור של חלק אורגני של פסולת עירונית מוצקה לגבי קומפוסט ועיכול אנאירובי באופן קונקרטי עם כל השיטות של ניהול סוף החיים כפי המצוין על ידי ההנחיות האירופיות הקשורות בפסולת.

Assobioplastiche מבצעת פעולת תקשורת על ידי השתתפות בתערוכות קשורות לתחום, אירועים וכנסים מדעיים; מפרסמת או עוזרת לפרסום מסמכים מוסדיים ומסמכי הוראה;   ומארגנת כנסים וסימינרי מידע.

Assobioplastiche משתתפת גם בגוף הראשון בפעילות תקשורת הקשורה לפלסטיק המתכלה וההפיך לקומפוסט, מקדימה הסכמים עם גופים ומוסדות אחראים על הערכת סוף החיים ופעולות השליטה כתוצאה מכך בשטח.

האגודה קידמה מספר יוזמות עם מוסדי המנהל הציבורי בתחום Green Public Procurement, עד כדי שכל כלי השולחן לשימוש קולקטיבי (מסעדות בתי הספר ולא, פסטיבלים), יהיו עשויים מחומרים הפיכים לקומפוסט.

 

עקוב אחרינו twitter-share (1) facebook-share (1)


AssoBioplastiche

 

Sede Legale: Via Fulcieri Paulucci de' Calboli, 9 - 00195 Roma

Sede Operativa: Via Cavour, 183/A - 00184 Roma

Tel. 06.4740589 Fax 06/4875513

www.assobioplastiche.org - info@assobioplastiche.org


שתף ב-

Top